Απολυμάνσεις

απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις

Η καταπολέμηση των τρωκτικών και των εντόμων αποτελεί επιτακτική ανάγκη τόσο από πλευράς δημόσιας υγείας όσο και από στενά οικονομική άποψη, γιατί εκτός από το γεγονός ότι είναι φορείς σοβαρών επιδημικών νόσων (πανώλη, ενδημικός εξανθηματικός τύπος, σαλμονέλα, αιμορραγικός ίκτερος, τριχινίαση, […]

Continue Reading